Bericht voor 5H – Economie

Bericht voor 5H – Economie

Aan: leerlingen uit de clusters 5Hec1, 5Hec2, 5Hec3

Beste leerlingen van 5 havo,

Vanwege de sluiting van de school tot 6 april moeten jullie vanaf vandaag onderwijs op afstand gaan volgen. Dat vraagt veel discipline en inzet. Ik verwacht dat dhr. Mulder of de directie jullie nog gaan informeren over de invulling van de komende periode. Ik beperk mij in deze mail tot het vak Economie. We zijn aangekomen in de laatste periode vlak voor de laatste tentamens en examens. Zoals vorige week verteld gaan wij dit het komende tentamen de laatste twee katernen van 4 havo herhalen. Dat is ook de stof voor het laatste tentamen.

De voorbereidingen betreffen de katernen Markt: vraag en aanbod en Marktvormen en marktfalen. De leerstof is niet nieuw, het betreft een herhaling van vorig jaar. Ik ben er daarom van overtuigd dat jullie relatief op eigen krachten door de beide katernen kunnen gaan. Om jullie daarbij te ondersteunen heb ik de bestanden die nodig zijn online gezet. Je kan deze benaderen via:

Je treft op deze website de volgende bestanden aan:

  • PowerPoint H1 – Markt: vraag en aanbod
  • PowerPoint H2 – Markt: vraag en aanbod
  • Antwoorden van het hele katern Markt: vraag en aanbod
  • PowerPoint H1 – Marktvormen en marktfalen
  • PowerPoint H2 – Marktvormen en marktfalen
  • Antwoorden van het hele katern Marktvormen en marktfalen

Tip: via de ELO in Magister heb je toegang tot Pincode 6 editie. Je kunt hier het boek vinden in PDF-formaat, je kunt er de vragen uit het boek maken, kiezen voor interactieve figuren, een oefentoets maken, examentraining doen en nog veel meer. Neem er de komende tijd eens een kijkje!!

Daarnaast heb ik op de website diverse links geplaatst naar YouTube-clips die bepaalde onderwerpen verder uitleggen. Handig om eens extra te verdiepen in bepaalde lesstof.

In Magister staat per dag het huiswerk dat je moet maken. Om het voor jezelf hanteerbaar te houden adviseer ik je om gewoon die planning te volgen.

Het doel is om je voor te bereiden op het komende tentamen. Hoe en wanneer die zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.

Mocht je vragen hebben over de leerstof dan mag je altijd mailen met mij. Ik kan dan schriftelijk antwoord geven of we plannen samen een Skype-sessie.

Ik wens je heel veel succes en sterkte toe in deze periode. Samen zetten we de schouders eronder zodat jullie dit jaar gewoon je diploma kunnen behalen.

Met hartelijke groet,

Woord