Business College

Business College

Arjan Woord (auteur van deze website) is projectleider van het Business College op de Pieter Zandt scholengemeenschap.

Sinds het cursusjaar 2015/2016 kan een leerling op de Pieter Zandt scholengemeenschap tijdens zijn havo-opleiding ook kiezen om het Business College te volgen. Het Business College (BC) laat je kennismaken met de praktijk in het bedrijfsleven door middel van stages, bedrijfsbezoeken en gastsprekers. Je leert in een krachtige leeromgeving: een modern schoolgebouw met een eigen BC-lokaal, het hbo, het echte bedrijfsleven en alternatieve lessituaties. Het BC begeleidt je in de ontwikkeling van vaardigheden die van belang zijn voor een mogelijke loopbaan als hbo-student, als ondernemer of als werknemer in dienst bij een onderneming.

Waarom BC@PZ?

Op grond van ervaringen van andere scholen met een variant op BC@PZ weten we dat leerlingen die het BC-programma volgen gemotiveerder hun havodiploma halen en succesvoller zijn in hun vervolgopleiding op het hbo. Ook de overheid stimuleert deze vorm van onderwijs.

Ondernemerschap wordt van groot belang geacht voor economische groei. In de krachtige leeromgeving van het bedrijfsleven kun je economische vaardigheden opbouwen. De Europese Commissie definieert ondernemerschap als volgt: ‘Onder ondernemerschap wordt iemands vermogen verstaan om ideeën in daden om te zetten. Het omvat creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, alsook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken’.

Naast aandacht voor ondernemerschap is er ook extra aandacht voor vaardigheden als presenteren in het Nederlands, Engels en Duits, organiseren, samen-werken, communiceren etc.

BC@PZ in de praktijk
Eén dag per week volgen de toegelaten leerlingen een speciaal programma over ondernemerschap. Het reguliere havo-programma wordt gegeven in van de tijd, vier dagen van de schoolweek. De BC@PZ-leerlingen krijgen een compacter ‘gewoon’ lesprogramma. Dat betekent dat ze bij bepaalde vakken een lesuur minder hebben, en dus wat meer in eigen tijd moeten doen. In de vrijgekomen tijd zijn ze bezig met het volgen van extra modules en het ontwikkelen van de vaardigheden die passen bij het ondernemerschap.

Iedere leerling krijgt naast de gewone schoolboeken ook de beschikking over een tablet.

Programmaonderdelen
 • Communicatieve vaardigheden (Nederlands, Duits en Engels)
 • Bedrijfsbezoeken/stages
 • Lessen door (internationale) gastsprekers
 • Loopbaanoriëntatie
 • Ondernemen (theorie en praktijk)
 • Een eigen bedrijf oprichten, waarbij de winsten worden gebruikt voor projecten in ontwikkelingslanden. (zie www.dayforchange.nl)
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Contacten met het hbo
 • Etiquette en omgangsvormen
 • Profielwerkstuk
 • Modules geschiedenis, met speciale aandacht voor economische onderwerpen
 • Mogelijkheid tot het behalen van extra certificaten, die je kansen op de arbeidsmarkt vergroten:
  • Diploma elementair boekhouden
  • Het Cambridge Business Certificate (BEC), een wereldwijd erkend certificaat waarmee je aantoont dat je Engels goed genoeg is om je vol zelfvertrouwen in de internationale zakenwereld te begeven.
  • Het behalen van een van de volgende certificaten (keuze moet de PZ nog maken): Goethezertifikat/ Zertifikat Deutsch für den Beruf/ BULATS Deutsch-Test für den Beruf. *

* Dit zijn wereldwijd erkende certificaten waarmee je aantoont dat je Duits goed genoeg is om je vol zelfvertrouwen in de internationale zakenwereld te begeven. Daarnaast is het mogelijk om hiermee toegang tot (hbo)opleidingen in Duitsland te krijgen.