Marktvormen

Marktvormen

In de economie kunnen we vier marktvormen onderscheiden. Een marktvorm is het geheel van omstandigheden waaronder concurrentie plaatsvindt tussen bedrijven. In onderstaande video worden deze vier marktvormen verder uitgelegd.