Kahoot!

Kahoot!

Waar kan ik het voor gebruiken in de les?

 • Creëren
 • Delen
 • Motiveren
 • Testen

Wat heb ik er voor nodig?

 • Kahoot is web-based en dus voor alle devices beschikbaar.
 • De Kahoot-app is voor Android en IOS beschikbaar.
 • WiFi
 • Per groep of leerling een eigen device (laptop, smartphone of tablet)

Wat is Kahoot?
Kahoot! is een student- response-system. Dat houdt in dat de docent vragen stelt via een pc en ze projecteert op een digibord. Leerlingen reageren via een eigen device op de vragen. Zij moeten zo snel mogelijk op de juiste kleur (correspondeert met antwoord) drukken/ tikken. Elke leerling krijgt punten toegekend dat is gebaseerd op het juiste antwoord en snelheid. De leerling die na de quiz de meeste heeft verdiend, wint de quiz!

Waarom wordt het gebruikt?
Kahoot! past goed binnen het gedifferentieerd leren, omdat je als docent inzicht krijgt in de resultaten van de leerlingen. Daarnaast stimuleert het competitief leren, dat spreekt jongens over het algemeen meer aan.

Wat kunnen docenten en leerlingen ermee?
Leerlingen zitten op het puntje van hun stoel om de vraag (het snelst) goed te beantwoorden. Dit zorgt voor een enorme dynamiek in de klas. Voor faalangstige leerlingen is Kahoot niet zo geschikt, omdat het soms (te) snel gaat. Docenten kunnen de app gebruiken om voorkennis te activeren, basiskennis te herhalen, leerlingen te laten samenwerken en misschien wel het leuke en belangrijkste: leerlingen motiveren goed mee te doen in de les. Docenten kunnen hun zelfgecreëerde quiz ook met andere docenten delen.

Hoe werkt Kahoot?

 1. Ga naar https://getkahoot.com/ en maak daar je gratis account aan. Als je inlogt op Kahoot, kom je op jouw dashboard. Daar staan straks al jouw kahoot-quizjes en kan je zoeken naar bestaande quizjes die door andere docenten zijn gemaakt.
 2. Als je een quiz hebt gemaakt, klik je op ‘launch’. Zorg ervoor dat je de quiz op een digibord staat. Op het bord verschijnt dan vanzelf de instructie voor de leerlingen.
 3. Zij moeten namelijk naar http://kahoot.it gaan, vervolgens voeren ze hun naam in en de quiz kan beginnen!
 4. Als de quiz is afgelopen kan de docent de resultaten bekijken. Ook kan de docent per vraag in de klas uitleggen wat het goede antwoord is. Maar ervaring leert dat dit laatste erg lastig is vanwege de spanning van leerlingen.

Hieronder vindt je nog een instructievideo hoe Kahoot! werkt. Het is een Engelstalig filmpje, maar op YouTube staan ook wel Nederlandse instructievideo’s.