Talent in ontwikkeling

Talent in ontwikkeling

De Driestar in Gouda was voor de zomervakantie op zoek naar een nieuwe slogan voor de hogeschool. Alle studenten werden gevraagd om te stemmen op een slogan die de doelstelling van de Driestar de komende jaren moet gaan onderstrepen. Uiteindelijk is er gekozen voor de pakkende slogan ‘Talent in ontwikkeling’.

Met die zin is de Driestar samen met haar studenten begonnen aan een nieuw schooljaar. Ook de Pieter Zandt is alweer enkele weken volop in bedrijf. De leerlingen bezoeken weer dagelijks onze scholengemeenschap en zijn weer in het oude vertrouwde ritme gekomen. Dit jaar mag ik per week weer een aantal lessen gaan geven om ervaring op te doen in de praktijk. Vorig jaar mocht ik lessen geven aan een tweede klas, dit jaar heb ik samen met mijn docentopleider gekozen voor een vierde klas. Spannend. Op weg naar een examen en het behalen van een diploma. Het is iedere les weer prettig om met de leerlingen bezig te zijn. Zoals ik al in een eerdere column schreef boeit het onderwijs me iedere dag opnieuw. Samen met de leerlingen bezig zijn om je talenten te ontwikkelen voor de toekomst. Zij voor hun diploma, ik voor het behalen van mijn bevoegdheid tot docent.

Ik moest denken aan het kunstwerk dat je kan vinden voor de nevenvestiging van de Pieter Zandt op Urk. Daar liggen een aantal ongevormde, ruwe stenen. Die stenen kun je vergelijken met de leerlingen die ongevormd en ruw de Pieter Zandt binnenkomen. Maar die stenen bevatten wel allemaal diamanten. Talenten van God gekregen. De stenen moeten alleen nog gepolijst worden. Door de schoolperiode op de Pieter Zandt proberen de docenten de leerlingen onderwijs te geven in hun vak zodat ze daar later in de maatschappij mee aan de slag kunnen. Ze proberen de leerlingen te vormen voor hun toekomstige beroep of opleiding. Ook het toerusten van de leerlingen is hun waardevolle taak. Ze mogen dagelijks bezig zijn de talenten van de leerlingen te ontwikkelen.

Door het geven van mijn lessen, het maken van opdrachten en de vakgerichte opleiding in Gouda mag ik werken aan de vorming van mijn docentschap. Ook mag ik als beginnend docent bezig zijn om mijn talenten en gaven die ik gekregen heb in te zetten om de leerlingen te vormen. Leerlingen te begeleiden op hun levensweg.

Zowel voor docenten als leerlingen is het onze Bijbelse opdracht om onze talenten te ontwikkelen. Ik wens daarom alle docenten en leerlingen een gezegend cursusjaar met hun talenten in ontwikkeling.